MBBank – NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ – VAY VỐN – TIỀN GỬI MB – BẢO HIỂM NHÂN THỌ NGÂN HÀNG MB

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sản phẩm thẻ
+ Thẻ tín dụng (Credit Card) trong nước và quốc tế đa dạng sản phẩm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp:

• Thẻ tín dụng Quốc tế MB Visa Infinity
• Thẻ tín dụng doanh nghiệp MB Visa Commerce
• Thẻ tín dụng quốc tế MB JCB Sakura
• Thẻ tín dụng quốc tế MB Visa

+ Thẻ ghi nợ (Debit Card) quốc tế và nội địa:

• Thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa
• Thẻ ghi nợ quốc tế VINID Visa
• Thẻ ghi nợ nội địa Active Plus
• Thẻ quân nhân
• Thẻ ghi nợ nội địa MB Private/MB VIP
• Thẻ ghi nợ nội địa BankPlus
• Thẻ ghi nợ nội địa doanh nghiệp Business

+ Thẻ trả trước (Prepaid Card):

• Thẻ trả trước quốc tế Bankplus Mastercard
• Thẻ trả trước NewPlus