Cây cán bột bằng gỗ 29cm – Giá 20.000 đ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Cây cán bột bằng gỗ. Có 2 kích cỡ:
• Chiều dài 30cm, đường kính 2.5cm
• Chiều dài 20cm, đường kính 2.5cm

Giá Tham Khảo: 20.000 VNĐ